LPG Norge

wlpgas-aegpl-2013-logo

AEGPL 2013
LPG Norge på verdenskongress for LPG bransjen i London 1 – 3 okt.

Dette er en stor begivenhet internasjonalt og LPG Norge er invitert. Vi er stolte av at vi
– og vår modell for gassdistribusjon – nå blir tatt på alvor av de større gassorganisasjonene
internasjonalt. I år er det ekstra stor interesse for vårt 24 t. flaske- og autogass konsept,- så
vi gleder oss nå til å lansere internasjonalt:
«The 24 hr. automated LPG Point,- auto- and bottled gas around the clock» .

IMAG0971