LPG Norge

Gassvakt JUMBO
Regulator til husholdningsflasker - kan ikke tas av ventilen uten at gassen er stengt. Med av/på bryter på siden betjenes regulatoren enkelt. For mindre uttak f.eks til 4 kW innendørs frittstående ovner er det en sikring mot slangebrudd/lekkasjer.

Gassvakt POL
Regulator til industriflasker

Regulatorer

Regulatoren reduserer trykket ut av flasken ned til et nivå som gjør at gassen kan brukes i apparatet. Nye typer regulatorer fungerer som en gassvakt; med trykkmåler som også indikerer hvor mye gass som er på flasken. Den fungerer også som en test av tetthet i systemet.

Regulatorer skal skiftes ut regelmessig, minst hvert
femte år.

Du får kjøpt dem hos de fleste av våre forhandlere.

Translate »