LPG Norge

propan_naturgass

Vi satser alt på å forsyne Norge med den garantert beste propanen
– PROPAN av naturgass.

Når du ser denne logoen hos din lpg-forhandler er du helt sikker på gasskvaliteten, og med vår kjedemodell får du de laveste prisene. (gjennomsnittlig på landsbasis)

For å se datablad på vår Propan, klikk her

LPG/PROPAN
(Liquefied petroleum gas). Vår LPG består hovedsaklig av gasstypen PROPAN som utvinnes fra naturgassfelt i Nordsjøen. LPG er enkel å distribuere på tank(biler) og omfylle på tanker, flasker og biler - og svært anvendelig i flytende form som drivstoff og i gassform til oppvarming.

Miljøgevinst
Gassens kjemiske sammensetning gjør den langt mer miljøvennlig enn oljeproduktene bensin, diesel og fyringsolje; ca 20 % mindre CO2 slippes ut globalt, og lokal forurensning av svovel, CO, NOX og partikler er nær null.

"Uendelige "ressurser
Reservene er langt større enn reservene av olje. Norge er en av verdens største gassprodusenter. I motsetning til urealistiske og kostbare bioprosjekter er gass tilgjengelig nå - og i uoverskuelig fremtid.

LPG Norge kjeden
og våre distributører har etablert de nødvendige systemene for at folk flest endelig skal kunne ta denne fantastiske ressursen i bruk:

  • Fyllestasjoner og automater for flaske- og autogass 24/7
  • Bulk/tankforsyning av større installasjoner
  • Utstyr og kompetanse.

Bilgass
Utslipp - spesielt fra dieselbiler - har skapt store miljø-problemer i byene de senere årene. El-biler har blitt en hype og avgiftspar for rikfolk - miljøfordelen i en større sammenheng er tvilsom. Ren batteridrift blir heller aldri et reelt alternativ for folk flest utover hele landet. Og i alle fall ikke for transportnæringen - og den er tross alt den største forurenseren.

Bensinbiler kan bygges om til gassdrift, og nå tar vi tak i dieselutslipp - med GTD-mix (gass tilsetning til diesel) reduseres utslipp og drivstoffutgifter med opp til 30 %. Systemene kan bygges inn i de fleste dieselbiler - spesielt for store varebiler og lastebiler vil miljø- og kostnadsbesparelsen være stor.

Tankgass
Oljefyring blir etter hvert faset ut og i de fleste tilfeller erstattet av gass - som har lavere utslipp og pris og høyere effektivitet (virkningsgrad). Bio-alternativer som f.eks pellets er ofte ikke praktisk mulig som olje- erstatning). Vi står klar med tankbiler og installasjoner for tankgass til boliger, forretningsbygg, gartnerier, industri etc.

Flaskegass - "gass for folk flest".
Våre systemer har gjort flaskegass rimelig og lettvinn å bruke.

  • Lokale fyllestasjoner har halvert prisnivået for flaskegass, nå har alle råd til å ta denne ressursen i bruk.
  • Flaskeautomater gir tilgang på flaskegass døgnet rundt.
  • Nye lettere flasker gjør endelig flaskegass håndterlig.
  • Nye smarte kombi strøm/gassovner gir effektiv og rimelig boligvarme.
Translate »