LPG Norge

LPG Ringebu gjenåpnes!

Etter flere år i dvale er LPG stasjonen på Ringebu i Gudbrandsdalen i ferd med å vekkes til liv igjen. LPG Norge kjøpte stasjonen, og fra 1 april var stasjonen i selskapets eie. Det eneste man rakk å gjøre før påske var å installere en flaskeautomat ved stasjonen. Det planlegges at det rett over påske skal bli utført revisjon og service. Straks dette er gjort vil autogass pumpen gjenåpnes med billig og miljøvennlig drivstoff. I løpet av April / Mai vil det bli montert nødvendig utstyr for å fylle alle typer flasker slik at Ringebu igjen kan gi et fullverdig tilbud. I tiden frem til dette er på plass kan flaskeautomaten benyttes.  Flere og flere fritids-kjøretøyer  benytter selvfyller systemer som nå vil få enda en fyllestasjon langs hovedfartsåren mellom Nord- og Sør-Norge.  Se mer informasjon her.

Translate »