LPG Norge

Tilbakekalling av 11kg gassflaske

LPG Norge er blitt gjort kjent med at en serie av LPG Light 11kg gassflasker med produksjonsdato 2021/01 har defekter i sveisen ved fot-ring som kan forårsake lekkasje.  Det er oppdaget 2 tilfeller som det er bekreftet lekkasje på.  Det er av ytterste viktighet at du sjekker om din flaske tilhører den nevnte serie.  Kontakt snarest LPG Norge AS på telefon 40604277 eller epost: mail@lpgnorge.no for avtale om innbytte av flasken, evt kontakt nærmeste fyllestasjon.

Les hvordan du kan identifisere om du har den nevnte gassflaske, samt pressemeldingen som er distribuert via NTB :Pressemelding

Translate »