LPG Norge

FAKTA OM GASS

Gass er bygget opp av hydrogen- og karbon (atomer) og kalles derfor ofte for hydrokarbonsgasser. Energien frigjøres når karbonatomet tilføres varme og reagerer med oksygenet i lufta.

Den kjemiske sammensetning (forholdet karbon til hydrogen) gir ca 20 % mindre CO2 luftutslipp enn olje, og nesten ingen lokal forurensning av Svovel, CO, NOX og sotpartikler.

Propan er en energigass som opptrer i gassform ved vanlig trykk og temperatur og selges i kondensert/ flytende form på stål-, aluminiums- eller komposittflasker og tanker.

Propan er en brannfarlig gass. Gassen er fargeløs og som handelsvare er den tilsatt et kraftig luktstoff som gjør at brukeren raskt kan registrere gassen ved ufarlig lav konsentrasjon.

 

Hva er propangass

LPG - flytende petroleumsgass - i Norge PROPAN, er komprimert energi som gir mange kWh og tar lite plass, og kan brukes til "alt": i gassform til oppvarming og som flytende drivstoff. Enkelt, rimelig, og med lave utslipp!

LPG
Flytende petroleumsgasser (eng. Liquiefied Petroleum Gases) består av propan og butan som er omdannet til væskeform under trykk på rundt 7-8 bar, eller ved nedkjøling til minus 42 grader (naturgass til minus 162 grader). LPG blir skilt ut av naturgass, eller i oljeraffineringen. I Norge er LPG ensbetydende med propan (95% propan og 5% butan), fordi propan har kuldeegenskaper som gjør den godt egnet til bruk i vårt klima.
Gassen kommer til Norge med tankbil fra raffinerier i Gøteborg og Kårstø. Hvert år anløper 600-700 skip Europas største gassfabrikk Kårstø-anleggene på Vestlandet. I tillegg til naturgass produserer Kårstø bla. 5 millioner tonn LPG. Til det norske markedet transporteres LPG og LNG med tankbiler ut til forhandlere og kunder.

LPG bruk i Norge
Propangass på flasker er forbrukerens enkle og rimelige inngangsbillett for å ta gassen i bruk. LPG/propan er anvendlig til det meste av koking og oppvarming i hjemmet, hagen, på hytta og caravan.

Propangass til bil - gir nær halv bensinpris med miljøgevinst. Det er den samme gassen/propan som blir fylt på flasker og på biler. De fleste bensin-biler kan bygges om.

Propangass til LPG tanker - boliggass/næringsbygg. Bulk-forsyning gir lav gasspris: halve kostnaden av strøm og fyrings -olje.

For mer innformasjon om LPG og Propan, klikk her

 

MILJØ

Gass dobbelt så effektiv som strøm til oppvaming.

Gass til oppvarming isteden for strøm kan redusere vår import av mer forurensede europeisk kullkraft og frigjør ren norsk vannkraft for eksport til Europa. Dette med stor miljøgevinst for oss alle;

1 enhet gassbruk og CO2 utslipp i Norge frigjør 2 enheter norsk CO2 nøytral strøm, som gir 4 - 6 ganger lavere fossilt forbruk og CO2 utslipp i europeisk kraftproduksjon.
Les mer om miljøfordeler her..

Produktdatablad

Sikkerhetsdatablad

Translate »