LPG Norge

Bioenergi/Biogass

1. generasjon bio
blir produsert av hurtigvoksende planter (f.eks mais og raps) som på relativ kort tid kan erstattes og inngå i karbonkretsløpet. Landbruksareal som ligger brakk, og ikke blir brukt til matproduksjon, kan være en fornuftig løsning. Men, regnskog som erstattes av små planter til bio-bensin gir et veldig dårlig karbon-regnskap.

2. generasjon bio
Overskudd fra treindustrien, kloakk, gjødsel og restavfall, som likevel ville forråtne og slippe ut C02 i luften. Dette er bedre utnytting av resurssene og gir et sikrere karbon-regnskap, men krever også samtidig større investeringer i teknologi.

Investering i bioteknologi
I Norge har vi investert i teknologi for utvinning av olje- og gass. Sverige har ikke Nordsjøens fossile ressurser og satset derfor tidlig på sine bio-muligheter. Oljekrisene på 70-tallet fikk svenskene - i likhet med mange andre ikke-oljeproduserende land, til å fokusere på sikkerhet for egen fremtidig energiforsyning. De siste års fokus på CO2 og global oppvarming har styrket denne investeringsviljen i ny teknologi for utnytting av egne bio ressurser.

Bioraffinering
Etter investeringer i milliardklassen starter nå svenskene sitt første store bioraffineri basert på råstoff/overskudd fra treindustrien. For at vi i LPG Norge skulle komme videre i vår satsning på olje-alternativer måtte vi altså til nabolandet (selv om vi i Norge har de samme bio-mulighetene som Svenskene, er det dessverre ikke den samme investeringsviljen). 

Translate »