LPG Norge

LPG Norge eventyret startet i 2003

Vi har siden da igangsatt over 80 LPG-stasjoner landet rundt

Stasjonene selger idag 12.000 tonn flaske- og autogass i året

Dette tilsvarer fylling av ca 1.200.000 propanflasker

Vil du bli LPG/Propan-forhandler?

Etterspørsel etter LPG og gassutsyr er økende. LPG Norge og FloGas trenger derfor flere forhandlere over hele landet.

LPG Norge er distributør av LPG/propan og tilhørende kundeprodukter og utstyr i en kjede/detaljistmodell, basert på lokal fylling på LPG-stasjoner, som leverer gassen direkte til kunde eller via Satellitter (underforhandlere og flaskeautomater). Vi har iløpet av 10 år utviklet forretningsmodellen fra bunnen av, og er ledende på flaske- og autogass i Norge.

LPG-virksomhet kan gi et godt bidrag for mange eksisterende bransjer,- bensinstasjoner, dagligvarer, verksteder, camping/caravan-forhandlere, rørleggere, hagesentere og annen detaljhandel. Mange av våre forhandlere er gründere som har LPG som hovedvirksomhet.

FloGas er vår leverandør av gass til fyllestasjonene. FloGas Norge, kjøpte i 2012 Statoils lpg-divisjon, og er nå på offensiven i det norske markedet. Flogas er et datterselskap av DCC Energy, en av Europas ledende aktører på alternativ energi.

LPG-forhandlerne har i dag ca 150 ansatte og en omsetning på ca Kr 200 millioner årlig.

Forretningsmodellen har vist seg å være meget vellykket,- for kunden som nå får tilgang på rimelig gass, og ikke minst for de lokale krefter over hele landet som nå driver en lønnsom og meningsfull faghandel i sine distrikt.

Send oss en mail på kundeservice@lpgnorge.no for for en
uforpliktende samtale om LPG-agentur i ditt distrikt!
LPG Norge har utviklet en ny bransje.
Fylleanlegg og flaskeautomater er basis for dem lokal gassvirksomheten. Det effektive hightech utstyret som brukes er resultat av mange års produktutvikling og helt spesiell kompetanse hos våre produsenter og ansatte.

Resultatet av dette – unikt i Norge og Europa for øvrig – er det komplette døgnåpene LPG anlegget.
24/7 Autogass
24/7 Flaskegass

LPG Stasjon
Et komplett fylleanlegg for flasker og autogass, spesielt utviklet for norsk klima, regelverk etc. Kortautomat for autogass.

LPG Flaskeautomat 24/7
Maskin som bytter og selger alle typer flasker. Automaten er stasjonens forlengede arm for å nå hele salgsdistrikt,- med sentrale plasseringer ute på supermarkeder, campingplasser, i detaljisthandel etc.

LPG Satellitt
En forhandler uten egen fylling som har salg av flaskegass fra Flaskeautomat eller vanlige skap, i samarbeid med kjeden og lokal fyllestasjon. LPG Satellitt programmet er et lavterskel tilbud til de vil ta del i LPG virksomheten ekskl. selve fyllingen.

Komplett pakke for LPG virksomhet
Utstyret er bare halve pakken en ny LPG forhandler trenger. Vi tilbyr en komplett løsning for oppstart og drift:
Godkjenning av tomt
Igangsetting
Opplæring
Teknologi
Dokumentasjon/HMS
Myndighetskontakt
Rådgivning
Markedsføring
Gassavtale med landets største aktør
Gassrelaterte kundeprodukter
Translate »